Wassen Knippen Dame
€ 16,-

Wassen Knippen Heer
€ 15,-

Knippen Kinderen (t/m 10 jaar)
€ 10.-

Wassen Fohnen / Watergolf
€ 15,50

Wassen Knippen Fohnen / Watergolf
€ 29,-

Basis Kleuring
€ 21,50

Basis Kleuring Knippen
€ 35,-

Basis Kleuring Knippen Fohnen / Watergolf
€ 47,50

Creatieve Kleuring (2 kleuren)
€ 29,-

Creatieve Kleuring Knippen
€42,50

Creatieve Kleuring Knippen Fohnen / Watergolf
€ 52,50

Deel Highlights
€ 27,50

Deel Highlights Knippen
€ 40,-

Deel Highlights Knippen Fohnen / Watergolf
€ 50,-

Highlights (full head)
€ 32,50

Highlights Knippen
€ 45,-

Highlights Knippen Fohnen / Watergolf
€ 55,- 

Permanent All-In (incl. Knippen Fohnen / Watergolf)
€ 55,-

Extra langhaar prijs / Extra highlights
v.a. € 7,50