Wassen Knippen Dame
€ 17,-

Wassen Knippen Heer
€ 16,-

Knippen Kinderen (t/m 10 jaar)
€ 10.-

Wassen Fohnen / Watergolf
€ 16

Wassen Knippen Fohnen / Watergolf
€ 30,50

Basis Kleuring
€ 23,-

Basis Kleuring Knippen
€ 37,50

Basis Kleuring Knippen Fohnen / Watergolf
€ 49,-

Creatieve Kleuring (2 kleuren)
€ 31,50

Creatieve Kleuring Knippen
€45,-

Creatieve Kleuring Knippen Fohnen / Watergolf
€ 54,-

Deel Highlights
€ 29,-

Deel Highlights Knippen
€ 40,-

Deel Highlights Knippen Fohnen / Watergolf
€ 52,50

Highlights (full head)
€ 35,-

Highlights Knippen
€ 47,50

Highlights Knippen Fohnen / Watergolf
€ 57,50

Permanent All-In (incl. Knippen Fohnen / Watergolf)
€ 57,50

Extra langhaar prijs / Extra highlights
v.a. € 7,50